Semantiki Na Sintaksia - glad.ml

swahili service maana ya lugha - maana ya lugha utangulizi lugha imewahi kufafanuliwa kwa jumla kama mfumo wa sauti za nasibu za kusemwa zinazotumiwa na watu wa jamii fulani wenye utamaduni unaofanana kwa madhumuni ya mawasiliano katika jamii hiyo